Exkluzivní poznávací zájezdy

Osobní profil

Dana Trávníčková

Reference

obr obr obr obr obr obr obr obr

LABYRINTEM NAŠEHO SVĚTA - slovem, obrazem a v souvislostech

Hodně se dozvědět a přitom si počíst.

          Desetidílná knižní řada literatury faktu ve čtenářsky přívětivé podobě nazvaná cesto-faktopisy je pohledem na historii, přírodu, civilizace a kultury, etnika a náboženství částí světa. Vše v souvislostech a také ve vztazích k okolnímu světu, zejména k Evropě. Příběhy jiných regionů světa jsou tak vždy současně kusem příběhu naší civilizace.

          Cílem mnohaletého systematického shromažďování a uspořádávání dat ze stovek zdrojů, podloženého věcně pojatým cestovatelským svědectvím autorky (více než 120 zemí všech kontinentů), bývalé vysokoškolské pedagožky, je čtivou a poutavou formou vnést do pohledu na svět systém, umožnit se v něm lépe vyznat a lépe porozumět aktuálnímu dění.

          Nekomerční projekt nakladatelství Dany Travel – cena profesionálně vypravených knih na kvalitním papíru je dána pouze cenou technických a distribučních nákladů – proto, aby byly cenově přístupné nejširší čtenářské veřejnosti a mohly přispět k potřebnému zvýšení znalostí o našem úžasném světě. Celý svět je náš svět a někdy ten vzdálený je blízko.

          K dostání v knihkupectvích a především v knižních e-shopech Luxor, Kosmas a Megaknihy.


          Klikněte na OPEN - anotace, fotografie, videa

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr


obr

          Příběh dvou nádherných ostrovních regionů , zasazený do souvislostí a vztahů k dalším částem světa, zejména k Evropě.

          Ostrovnímu celku na západě Indického oceánu výrazně dominuje Madagaskar se svou unikátní flórou, faunou i historií. Rovněž v dalších ostrovních zemích tohoto regionu, jimiž jsou Réunion, Mauricius, Seychely, Komory a Mayotte , psala historie i příroda dramatické stránky.

          Druhý je příběh Azorských, Madeirských a Kanárských ostrovů na východě Atlantického oceánu, které mj. sehrály významnou úlohu v procesu evropských zámořských objevů.

          Text knihy doprovází více než 700 barevných fotografií a názorných mapek. Cena: 499 Kč

                                                            * * *

          Cesto-faktopisná knižní řada je určena nejen cestovatelům. Také učitelům, studentům a vůbec každému, kdo ví, že také svět za naším obzorem je stále jeden náš, dnes hodně propojený svět. Někdy ten vzdálený je nečekaně blízko a stále více toho, co se děje daleko, se nás týká. Co o něm víme?

          Přesto, že se na nás valí vodopády zpráv ze všech stran, jsou faktické představy o velké části světa bohužel skromné a často také zkreslené. Není divu, když většina toho, co je nám médii předkládáno, souvisí téměř vždy s nějakými maléry, boji, masakry, neštěstími, puči, migrací, klimatickou změnou, teroristickými činy. Zprávy jsou to – až na výjimky – negativní.

          Jak svět ve skutečnosti vypadá, známe proto hlavně z cestovatelských žánrů – knih, časopiseckých článků, reportáží, specializovaných televizních pořadů, dokumentárních filmů, atd.. Každý formát má své možnosti a přednosti.

          Cestovatelé podávali zprávy o tom, jak svět vypadá, už od raného středověku. Říká se, že dnes všechno najdeme na internetu. Ale tak tomu není. Jednak tam zase vše nenajdeme, také musíme vůbec vědět, co máme hledat a bohužel tam najdeme i chybná sdělení. Především ale poskytuje pouze dílčí informace. Ne již potřebné vazby a souvislosti. Jejich postižení umožňuje nejlépe formát knihy.

ano