Exkluzivní poznávací zájezdy

nakladatelství cesto-faktopisné literatury

dany@danytravel.cz 602-339-882

Cestování Facebookový profil

Osobní profil

Tisk,TV,rozhlas internet

Zasílání knih

CESTOPISY
"DANY GEOGRAPHIC"

TOSKÁNSKO

V roce 2011 jsem ukončila třináctiletou etapu systematického putování po světě (ze které pocházejí modře značené cestopisy) a pustila se do dlouho promýšleného psaní knih tzv. cesto-faktopisů o jednotlivých kontinentech, resp. o jiných kulturně-historických celcích světa vně naší euroatlantické civilizace. (Každý rok jedna kniha.)

Jako relax při tom podnikám výlety do zajímavých částí Evropy – tam, kde jsem dosud nebyla a kam mě srdce táhne. Obvykle jeden výlet na jaře, jeden na podzim. Jinak během celého roku píšu a současně si tím vždy danou část světa znovu v duchu virtuálně procestuji. Jenže bez občasných opravdových opravdových cest do ještě nenavštívených míst bych měla absťák.

Toskánsko ve střední Itálii je kraj líbezné přírody, měst plných historie a umění a také významná vinařská oblast.

Pisa
ležící na obou březích řeky Arno je známá po celém světě díky své šikmé věži Kampanila (zvonice katedrály) na Piazza dei Miracoli („Náměstí zázraků“). Stojí na něm tam spolu s katedrálou a baptisteriem. Znak Medicejských, kteří Toskánsku dlouho vládli, zdobí mnoho objektů po celém Toskánsku.

 

 

K vidění toho je v Pise ale mnohem víc. Třeba hned u nádraží náměstí Victora Emanuella II. s panovníkovou sochou. Pak jedno půvabné náměstí, ruiny římských lázní a hradeb a náměstí Piaza del Cavalieri. Kouzelné jsou partie u řeky Arno, na jejíž březích stojí také kouzelný kostel Santa Maria della Spina.

 

 

Livorno
Jeden z největších přístavů v Itálii na pobřeží Tyrhénského moře u ústí řeky Arno je malebné město. Jeho přeměna z rybářské vesnice nastala ve 13. století, kdy vzniklo opevnění. Rozkvět města pak nastal v 16. století díky vládě roku Medicejů. Tehdy byla kromě jiného vybudována čtvrť Venezia Nuova (Nové Benátky), protkaná vodními kanály. Během druhé světové války bylo město těžce poškozeno bombardováním a mnohé zmizelo nebo muselo být rekonstruováno. V Livornu jsou dvě pevnosti. (Jedna je na fotech, z druhé bylo pořízeno foto velikého náměstí Republiky). Na dalších fotkách je katedrála a pomník na památku vítězství velkovévody Medici nad piráty Monumento dei Quattro Mori (čtyři Mauři). Ani v Livornu nechybí znak Medici a pomník Garibaldiho.

 

 

Lucca
Lucca na mě zanechala hluboký dojem. Je to úchvatné město s báječnou atmosférou a centrem bez automobilového provozu. Byla založena Etrusky, pak ji dobyli Římané, po nich Langobardi. Nějaký čas se dostala dokonce do držení Jana Lucemburského a Karla IV. Také její další historie byla napínavá a vše se promítlo do vzhledu města. Patří mezi málo měst s uchovanými hradbami. Lze po nich jít kolem dokola – je-li dost času, protože k vidění je toho tu hodně. Na následujícíh fotech je románská katedrála San Martino s mimořádně bohatou fasádou, která připomíná textilní vzory. Piazza Anfiteatro je jedinečné náměstí, protože od středověku si lidé stavěli domy ze stěn a tribun římského amfiteátru a proto náměstí zachovává jeho eliptický tvar. (2 fota a zakoupený pohled). Románský kostel San Frediano má na průčelí slavnou mozaiku Nanebevstoupení Páně. Kromě Torre delle Ore (Hodinové věže) se tu vypíná dubem porostlá Torre Guinigi, součást stejnojmenného paláce. Je z ní nádherný výhled. V Lucce se narodili dva význační hudební skladatelé – Giacomo Puccini a Luigi Boccherini.

 

 

Florencie
Renesanční Florencie, hlavní město a perla Toskánska na břehu řeky Arno. Historie města se datuje od Etrusků a Římanů. Hlavní rozkvět města je spojen s rodem Medicejů. Jeden den není mnoho, ale dá návštěvníkovi základní představu. Na fotech je na prvním místě slavná katedrála Santa Maria del Fiore s Baptisteriem a Zvonicí. Vystoupit lze do tzv. lucerny kopule.

 

 

Bazilika Santa Maria Novella, bazilika San Lorenzo, kostel a klášter Santa Maria Assunta della Badia Fiorentina (na náměstíčku s věží vlevo).

 

 

Vchod do galerie Uffizzi, pak náměstí Piazza della Signoria, na kterém stojí mj. palác Vechio, Neptunova kašna, socha Davida a Loggia della Signoria se sochami. Slavný, z obou stran zastavěný most Ponte Vechio.

 

 

Pohled z mostu Grazie na jez a na Michelangelovo náměstí na kopci. V bazilice Santa Croce bylo postupně do podlahy zapuštěno 276 náhrobních desek slavných osobností jako Michelangelo, Galileo, Rossini. Obrovský palác Piti se svažujícím se náměstím.

 

 

Na Michelangelově náměstí shlíží bronzová kopie Michelangelova Davida na překrásné florentinské panorama.

 

 

Sienna
je město s výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím. Velice působivá je gotická katedrála S. Maria Assunta. Druhou hlavní atraktivitou je kruhové a svažující se Piazza del Campo, na kterém stojí gotický Palazzo Pubblico s vysokou věží. Po obvodu tohoto náměstí každým rokem vede trasa tradičního dostihu, tzv. palio, při kterém spolu soupeří jezdci z jednotlivých čtvrtí města. Od baziliky sv. Dominika se otevírá nádherný výhled na Siennu.

 

 

San Gimignano delle Belle Torri (krásných věží)
poskytuje návštěvníkovi unikátní zážitek. Toto starobylé město si s jiným nelze splést. Proslulé je svými 15 tzv. rodovými věžemi (původně jich bylo 70), které vznikly na základě rivality mezi dvěma zdejšími rody. Ty jejich výškou předváděly, jak jsou bohaté a mocné. Středověké věže stojí i v jiných toskánských městech, ale jejich zdaleka viditelné nakupení je typické jen pro San Gimignano.

 

 

Assisi
Assisi, poutní místo proslavené jako rodiště sv .Františka z Assisi, jsem navštívila během toskánského výletu, třebaže nepatří do Toskánska, ale do regionu Umbrie. Bližší popis této postavy si každý najde, jen na vysvětlenou jeho sochy uvádím, že se zúčastnil jedné křížové výpravy. Málo známé je, že to byl on, kdo založil vánoční zvyk stavění betlémů. Na fotografiích z půvabného místa je bazilika sv. Františka z Assisi a pohled na městečko Assisi s barokním kostelem Santa Maria degli Angeli.

 

 

ZPĚT