Exkluzivní poznávací zájezdy

Osobní profil

Tisk, rozhlas, televize

Facebookový profil

 

Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do Antarktidy

V knize "Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do Antarktidy" je podán jednak strhující příběh Jižní Ameriky – přehled jejích předkolumbovských civilizací i toho, co se v ní za pět set let od „objevení“ Ameriky událo a co to udělalo s celým světem. V druhé části je pak uveden dramatický příběh objevování úchvatné Antarktidy a svět jejích pozoruhodných zvířecích obyvatel. Podloženo osobním cestovatelským prožitkem z mnoha cest do daných lokalit.

Text na 224 stránkách doprovází více než 400 barevných fotografií a mapek. Doporučená cena 349,-Kč.

Druhou cesto-faktopisnou knihu slavnostně do společnosti uvedl kamarád Jiří Kolbaba, známý český cestovatel a fotograf. Pěknou tečku na závěr připojil kamarád Prokop Toman, docent a básník. Byl to pěkný podvečer.