Exkluzivní poznávací zájezdy

Osobní profil

Tisk, rozhlas, televize

Facebookový profil

 

Příběh černé Afriky

Kniha „Příběh černé Afriky“ přináší systematický pohled na země Západní, Střední, Jižní a Východní Afriky, včetně vztahů zemí navzájem i vztahů Afriky k okolnímu světu. Podloženo vlastním cestovatelským svědectvím z cest po mnoha subsaharských zemích.

O málokteré části světa panují obecně tak nejasné a mnohdy zkreslené představy jako o Africe. Z médií se o ní dozvídáme většinou jen v souvislosti s něčím negativním. Konečně, nejen o Africe. Často také lze slyšet, že Afrika je taková či onaká. O třikrát menší Evropě bychom tak nemluvili, protože víme, jak je různorodá. Stejně tak je ale osobitá každá část Afriky a každá africká země. Příběhy všech jsou poutavé, mnohé přímo strhující a leckteré vedou k širšímu zamyšlení.

Text na 320 stránkách doprovází 580 barevných fotografií a 20 mapek. Doporučená cena pro knihkupectví 499,-Kč.

Cesto-Faktopis o černé Africe je věnován našim dvěma cestovatelským legendám – Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi – protože to byli oni, kdo nám "otevřeli dveře do Afriky". Za jinou dvojici cestovatelů a rovněž filmařů a spisovatelů – Petra Horkého a Miroslava Náplavu – kteří kromě jiného s oběma slavnými cestovateli spolupracovali, uvedl africký Cesto-Faktopis slavnostně do světa Miroslav Náplava. Petr Horký, který před pár měsíci představil svůj film "Století Miroslava Zikmunda", to udělal na dálku, protože se na poslední chvíli z vážných důvodů nemohl dostavit. Velký dík za redakční práci na všech třech knihách a za precizní jazykovou kontrolu patří Hance Petrové.

 

Miroslav Náplava Hanka Petrová Hosté