Exkluzivní poznávací zájezdy

nakladatelství cesto-faktopisné literatury

dany@danytravel.cz 602-339-882

Cestování Facebookový profil

Osobní profil

Tisk,TV,rozhlas internet

Zasílání knih

obr obr obr obr obr obr obr obr

CESTO-FAKTOPISY – SVĚT JAKO NA DLANI

          Během mnohaletého poznávání světa jsem shromáždila spoustu informací. Jak při vlastním cestování, tak především při přípravě na každou cestu, z mnoha různých zdrojů. Ovšem nestačí mít jen tak informace – bez souvislostí se jim nedá dobře porozumět.

          Proto jsem se po procestování velkého kusu světa (viz cestopisy zde dole) pustila do psaní knih, jaké jsem na knižním trhu postrádala. Knih, které by nejen rozšířily znalosti o mimoevropském světě, ale hlavně do nich vnesly systém, který přes záplavu informací ze všech stran chybí. Knih, které by systematicky, čtenářsky přátelsky a především v souvislostech podaly přehled o historicky a kulturně ucelených částech světa. Knih, které by propojily historii, geografii, etnografii, biologii, archeologii a podle potřeby i další obory – v podobě, které rozumí každý, nejen odborník v daném oboru.

          Tak vznikl nový žánr, který jsem nazvala Cesto-Faktopis – kombinace literatury faktu s osobním cestovatelským svědectvím, doplněným v každé knize stovkami barevných fotografií a mapkami. Od roku 2012 se postupně rodí cesto-faktopisná řada nazvaná „Svět jako na dlani“..

          Cesto-faktopisy jsou neziskový projekt. Cena je dána součtem pouze technických nákladů (bez nákladů osobních). V prodeji v knikupectvích i v nakladatelství Dany Travel (viz Zasílání knih).

obr

obr

obr

obr

obr

.........................................................................................................................

obr